Update Patch PES 2018 dari PTE V4.3.1

Update Patch PES 2018 dari PTE V4.3.1 – Berikut penampakan dan fitur update patch PES 2018 dari PTE patch 4.3.1.

Update to make the PTE Patch compatible with the latest KONAMI Patch 1.5.0.1


Update Patch PES 2018 dari PTE V4.3.1