Option File PES 2019 Terbaru untuk PTE 3.1 DLC 6.0 update 9/9/2019

Option File PES 2019 Terbaru untuk PTE 3.1 DLC 6.0 update 9/9/2019 – Berikut fitur OF PES 2019 terbaru untuk PTE 3.1 DLC 6.0 dari Sofyan Andri. Update 9/9/2019.

- Update Stats
- Update Squad
- Summer Transfer 2019/2020
- Compatible DLC 6.0
- Latest Live Update Implemented


Option File PES 2019 Terbaru untuk PTE 3.1 DLC 6.0 update 9/9/2019